Groeibegrenzing

Een systeem voor groeibegrenzing voor hechtende klimplanten als klimop en wingerd laat toe om de groei te beperken tot de eigen gevel en vermijdt doorgroei over de dakrand. Vele eigenaars zullen hierdoor worden aangemoedigd om klimop en wingerd aan te planten in het kader van de klimaatwijziging. Deze hechtende klimplanten hebben nog bijkomende troeven als biodiversiteit, fijnstofvang en koeling van de omgeving. Bij nieuwbouw en renovatie is wintergroene klimop op een blinde buitengevel een alternatieve gevelafwerking met een lage kostprijs.

Groeibegrenzing

over KLIMOPSTOP

Aankoop

Hoe installeren ?