Nieuwsoverzicht

Artikel Klimopstop in het Jaarboek 2021 van magazine CG CONCEPT

CG CONCEPT is een vaktijdschrift voor landschapsontwerpers en groenvoorzieners. In het JAARBOEK 2021 verscheen een artikel over koelend groen met speciale aandacht voor klimop. Aansluitend een technisch artikel over de groeibegrenzer KLIMOPSTOP. CGCONCEPT JAARBOEK 2021 artikel KLIMOPSTOP CGCONCEPT JAARBOEK 2021 Wegwijs in koelend groen

Lees meer

Studie Klimop door PXL (2016)

In 2016 voert onderzoeker Carmen Van Mechelen van hogeschool PXL (PXL Bio-Research, Diepenbeek) in opdracht van GGGevelgroen bvba een literatuurstudie uit over klimop ‘Exploratie rond onderzoeksmogelijkheden rond groeivormen van Hedera helix’. Hierin wordt bestaand onderzoek gebundeld over de fenologie en de groeiwijze. In een tweede luik ligt de focus op de mogelijkheden van begrenzing van

Lees meer

overlegmoment VLAIO-onderzoeksproject Groene Gebouwen op 29/9/2016

Op 29/9/2016 verzamelen onderzoekers en bedrijven actief bij gevelbegroening met vertegenwoordigers van bouw- en groenfederaties na een eerste jaar werking van het onderzoeksproject ‘Groene Gevels’. Groene Gevels is de titel van een vierjarig onderzoeksproject van VLAIO (Vlaams agentschap voor innovatie en ondernemen – het vroegere IWT). VLAIO ondersteunt dit onderzoek met 80% van de kostprijs. Zowel grondgebonden gevelgroen (klimplanten)

Lees meer