1. Nieuws
  2. overlegmoment VLAIO-onderzoeksproject Groene Gebouwen op 29/9/2016

overlegmoment VLAIO-onderzoeksproject Groene Gebouwen op 29/9/2016

Op 29/9/2016 verzamelen onderzoekers en bedrijven actief bij gevelbegroening met vertegenwoordigers van bouw- en groenfederaties na een eerste jaar werking van het onderzoeksproject ‘Groene Gevels’.

Groene Gevels is de titel van een vierjarig onderzoeksproject van VLAIO (Vlaams agentschap voor innovatie en ondernemen – het vroegere IWT). VLAIO ondersteunt dit onderzoek met 80% van de kostprijs.

Zowel grondgebonden gevelgroen (klimplanten) als LWS (living wall systems of ‘vertikale tuinen’) worden ondersteund. Het wordt nu vooral uitkijken naar de initiatieven voor de stimulatie van toepassing van klimplanten. Tijdens het eerste jaar werd immers sterk ingezet op LWS.

In het voorjaar organiseerde de Vlaamse Confederatie Bouw het event  ‘Groen in de Bouw’ in het ICC in Gent ter gelegenheid van de Gentse Floraliën. De professoren Jan Moens en Martin Hermy beschouwen LWS als een welgekomen verfraaiing voor de binnenstad, maar de toepassing zal eerder beperkt blijven omwille van de complexe infrastructuur en de hoge verborgen kost voor het onderhoud. Volgens hen moet sterker worden ingezet op de toepassing van klimplanten