1. Nieuws
  2. Studie Klimop door PXL (2016)

Studie Klimop door PXL (2016)

In 2016 voert onderzoeker Carmen Van Mechelen van hogeschool PXL (PXL Bio-Research, Diepenbeek) in opdracht van GGGevelgroen bvba een literatuurstudie uit over klimop ‘Exploratie rond onderzoeksmogelijkheden rond groeivormen van Hedera helix’.

Hierin wordt bestaand onderzoek gebundeld over de fenologie en de groeiwijze. In een tweede luik ligt de focus op de mogelijkheden van begrenzing van klimop door elektrische pulsen.

De studie wordt aangehecht en mag vrij verspreid worden mits vermelding van auteur en opdrachtgever.

Studie Klimop door PXL (Diepenbeek, 2016, opdrachtgever GGGevelgroen bvba)